تسمه تایمینگ بایتمر BAYTMER

کد فنیتعداد دندانهگامعرض MMبرندکشور سازندهکشور صاحب برندنوع گارانتیکارکرد KMمدت گارانتی
94187114RU17بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94957134RU25.4بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94310107YU22بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
127254127RU25.4بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94862104RU17بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94997132RU27بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
9498097RU25بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94764154RU29بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94952175RU29بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94332119RU32بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94290121RU25بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
94809107YU25بایتمرکره جنوبیایرانبیمه خسارت50000کیلومتر12 ماه
کد فنیمصرفبرندکشور سازندهنوع یاتاقانمدت کارکردضمانت
VKM74200بلبرینگ تسمه تایم پرایدBAYTMERکره جنوبیفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM13256متحرک تسمه تایم 206 تیپ پنجBAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM13253بلبرینگ تسمه تایم 206 تیپ دوBAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM33256ثابت تسمه تایم 206 تیپ پنجBAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM37366متحرک تسمه تایم EF7 BAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM17166ثابت تسمه تایم EF7 BAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM2061هرزگرد دینام 206 سوراخ کوچکBAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM2062هرزگرد دینام 206 سوراخ بزرگBAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMEF7Aهرزگرد پایه دار دینام EF7BAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMEF7Bهرزگرد بدون پایه دینام EF7BAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMEF7Cهرزگرد پولکدار دینام EF7BAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMEF7Dهرزگرد شیاردار دینام EF7BAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM4051هرزگرد تسمه دینام 405BAYTMERایرانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM4052پایه آلترناتور کامل 405BAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM2063پایه آلترناتور کامل 206BAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMTU51پایه آلترناتور کامل SLXBAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKML901هرزگرد تسمه دینام تندر ال90BAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKML902پایه آلترناتور کامل ال نودBAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMX331متحرک تسمه تایم X33 شاخکدارBAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMX332ثابت تسمه تایم X33BAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMX333انگشتی تسمه تایم X33BAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM315Oبلبرینگ تسمه تایم 315 قدیمBAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM315Nبلبرینگ تسمه تایم 315 جدیدBAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM1101بلبرینگ تسمه تایم MVM110BAYTMERچینفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMRIOTمتحرک تسمه تایم RIOBAYTMERکره جنوبیفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKMRIOIثابت تسمه تایم RIOBAYTMERکره جنوبیفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKM13100بلبرینگ تسمه تایم 405BAYTMERلهستانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKML903متحرک تسمه تایم L90BAYTMERلهستانفیبری با لقی C412 ماه تعویض
VKML904ثابت تسمه تایم L90BAYTMERلهستانفیبری با لقی C412 ماه تعویض

درباره ما

گروه آذران پیشرو بارمان وارد كننده تخصصی برخی از لوازم یدكی خودرو سبک و سنگین و قطعات صنعتی با بیش از پانزده سال تجربه افتخار دارد با عرضه محصولات اصلی ، با كیفیت و استاندارد جهت ارج نهادن به سلیقه توزیع كنندگان متعهد در راستای حفاظت از منافع و مصالح مصرف كنندگان نهایی گام بر می دارد.

ارتباط با ما

قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی