۱. شرایط بهره مندی از گارانتی و بیمه محصول
• ثبت اینترنتی شماره سریال محصول در سایت WWW.AUTOSPCO.IR توسط مشتری حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از نصب.
• کلیه قطعات و ملحقات مرتبط با تسمه در زمان نصب باید تعویض گردد.
۲. شرایط ابطال گارانتی
• هرگونه خرابی یا بی کیفیتی قطعات مرتبط و واترپمپ که موجب کنده شدن دندانه تایم گردد.
نصب ناصحیح و نامناسب که موجب پارگی یا آسیب دیدن دندانه تسمه تایم گردد.
• خرابی واشر سر سیلندر و یا واشر اگزوز که منجر به افزایش دمای موتور و خشک شدن، پوسته شدن و ترک برداشتن تسمه گردد.
• کشیدن دنده معکوس، حرکت دادن خودرو در زمان خاموش بودن موتور، هل دادن خودرو به منظور روشن کردن آن که سبب رد کردن دندانه تایم و یا پریدگی دندانه تایم گردد.
• خم کردن بیش از حد تسمه که موجب پاره شدن و یا شکسته شدن نخ داخل تسمه می گردد گارانتی مزبور را باطل می کند.
۳. صرف نظر از نوع پلاک خودرو این گارانتی شامل خودروهای مسافربر درون شهری و برون شهری نمی شود.
۴. محصول فروخته شده از زمان فروش به مدت 12 ماه یا حداکثر 50000 کیلومتر کارکرد(هرکدام زودتر پایان یابد) تحت گارانتی می باشد.
حداکثر سقف خسارت پرداختی توسط شرکت با توجه به نوع خودرو تا حداکثر 30.000.000  ریال در هر حادثه می باشد که تنها پس از رای کارشناس فنی مبلغ آن تعیین می گردد.

 

 

فرم ارسال اطلاعات خودرو (ID #1620)